Tháng 5, sẽ thành lập Liên đoàn Luật sư Việt Nam

    Báo Công An Nhân Dân
    Gốc

    Sáng 10/4, tại cuộc họp báo do Hội đồng lâm thời luật sư (LS) toàn quốc tổ chức tại Hà Nội, ông Nguyễn Văn Thảo, Phó Chủ tịch Hội đồng lâm thời LS toàn quốc cho biết, trong 3 ngày từ 10/5 đến 12/5, Đại hội đại biểu LS toàn quốc lần thứ nhất thành lập Liên đoàn LS Việt Nam sẽ được tổ chức tại Hà Nội.

    Nguồn CAND: http://www.cand.com.vn/vi-VN/thoisu/2009/4/111664.cand