Tháng 5/2008, hoàn thành phương án tổng GPMB

(HNMO)– Đây là kế hoạch của Bộ Giao thông Vận tải để triển khai tuyến đường sắt đô thị Hà Nội – Hà Đông, được đánh giá là sẽ góp phần quan trọng trong việc giảm ùn tắc giao thông và ô nhiễm môi trường trên trục giao thông có mật độ vào loại cao nhất của Hà Nội.