Tháng 12, IDV trả cổ tức 20% bằng tiền

HĐQT CTCP Phát triển hạ tầng Vĩnh Phúc (IDV) vừa chốt phương án tạm ứng cổ tức đợt 2/2016. Theo đó, tháng 12 tới, IDV sẽ trả 20% cổ tức bằng tiền.

Tháng 12, IDV trả cổ tức 20% bằng tiền - Ảnh 1

Ảnh Internet

Việc tạm ứng cổ tức diễn ra trong bối cảnh hiệu quả kinh doanh của IDV đi xuống. Theo báo cáo tài chính riêng năm tài chính 2016 (kết thúc ngày 30/9) đã kiểm toán, IDV đạt 42,6 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, giảm 33,3% so với năm tài chính 2015.

HĐQT IDV cũng chốt thời điểm tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017, dự kiến vào ngày 30/12/2016, tại trụ sở chính của Công ty ở Vĩnh Phúc.

H.Hòe