Tháng 12 Hà Nội mở nhiều phiên đấu giá quyền sử dụng đất

    Báo Kinh Tế Đô Thị
    Gốc

    Hanoinet - Trong tháng 12/2007, Hà Nội sẽ có nhiều dự án xây dựng nhà ở tại các quận, huyện được đưa ra đấu giá quyền sử dụng đất.

    Nguồn KTĐT: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=32&NewsId=29076