Tháng 11, hoàn thiện đề án đào tạo 20.000 tiến sĩ

    Gốc

    Hanoinet - Bộ GD-ĐT sẽ hoàn thiện đề án đào tạo 20.000 tiến sĩ để trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt vào tháng 11/2007. Riêng năm học 2007-2008 sẽ tuyển chọn để gửi đào tạo 1.500 tiến sĩ làm nguồn giảng viên các trường ĐH, CĐ; trong đó đào tạo ở nước ngoài khoảng 500 và trong nước là 1.000.

    Nguồn Kinh Tế Đô Thị: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=56&NewsId=22485