Tháng 11: Giá thuốc nội ổn định, thuốc ngoại tăng chậm

    Báo Kinh Tế Đô Thị
    Gốc

    Hanoinet - Đối với mặt hàng thuốc ngoại nhập, Hiệp hội Kinh doanh và Sản xuất Dược Việt Nam cho biết, các nhà sản xuất nước ngoài đã tăng giá một số mặt hàng trung bình 4-13% do tỷ giá VNĐ/USD tăng nhưng cũng có một số mặt hàng giảm khoảng 5-10% do tỷ giá VNĐ/EUR giảm.

    Nguồn KTĐT: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=45&NewsId=115629