Tháng 11-2008, thông xe cầu Rạch Miễu

(NLĐO)- Sáng 25-10, kỹ sư Hà Ngọc Nam, Phó Giám đốc Công ty TNHH B.O.T cầu Rạch Miễu, cho biết: Tổng Giám đốc Ban Quản lý các Dự án giao thông 7 của Bộ Giao thông Vận tải vừa đồng ý để cầu Rạch Miễu sẽ chính thức được thông xe kỹ thuật trong tháng 11- 2008, chậm hơn so với kế hoạch là cuối tháng 10-2008.