Tháng 10 mới nên xem xét đầu tư chứng khoán

Cổ phiếu rớt giá, khối ngoại nghiêng về bán ra, kết quả sản xuất kinh doanh nhiều công ty thua lỗ phải đưa vào diện kiểm soát khiến Vn-Index mỗi ngày đều có đáy mới. Theo ông Ken Tai, phân tích kỹ thuật công ty chứng khoán Kim Eng, tháng 10 mới là thời điểm đáng đầu tư nhất trong năm.