Tháng 10, điện sẽ về các xã duy nhất còn chưa có điện lưới của Hà Nội

    Báo Kinh Tế Đô Thị
    Gốc

    Hanoinet - Sáng nay 16/8, trong chuyến đến thăm và làm việc tại các xã miền núi Hòa Bình mới nhập về Hà Nội, Chủ tịch UBNDTP Hà Nội Nguyễn Thế Thảo đã chỉ đạo phải nhanh chóng đưa mạng lưới điện đến với các xã duy nhất còn chưa có điện lưới của Hà Nội.

    Nguồn KTĐT: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=16&NewsId=86312