Tháng 10 chỉ nhập siêu 4 triệu USD, 10 tháng xuất siêu 2,36 tỷ USD

Theo Tổng cục Hải quan, trong tháng 10, nền kinh tế chỉ nhập siêu 4 triệu USD, thay vì con số 400 triệu USD như ước tính trước đó của Tổng cục Thống kê. Nhờ vậy, tính chung 10 tháng nền kinh tế xuất siêu tới 2,36 tỷ USD, cao hơn con số 1,87 tỷ USD của Tổng cục Thống kê.

Ảnh minh họa

Cụ thể, theo Tổng cục Hải quan, tổng kim ngạch xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam trong tháng 10/2014 đạt 14,068 tỷ USD, tăng 11,3% so với tháng trước; lũy kế 10 tháng đạt 123,833 tỷ USD, tăng 14,1% so với cùng kỳ.

Trong khi đó, kim ngạch nhập khẩu hàng hóa tháng 10 đạt 14,072 tỷ USD, tăng 6,5% so với tháng trước; lũy kế 10 tháng đạt 121,472 tỷ USD, tăng 11,5% so với cùng kỳ.

Như vậy, trong tháng 10 nền kinh tế nhập siêu khoảng 4 triệu USD thay vì con số 400 triệu USD như ước tính trước đó của Tổng cục Thống kê. Với kết quả này, tính chung 10 nền kinh tế xuất siêu tới 2,36 tỷ USD, cao hơn nhiều con số 1,87 tỷ USD theo ước tính của Tổng cục Thống kê.

Tuy nhiên thành tích xuất siêu này chủ yếu do đóng góp của khối DN FDI. Cụ thể, trong tháng 10, kim ngạch xuất khẩu của khối này đạt 9,101 tỷ USD, tăng 11,5% so với tháng trước; lũy kế 10 tháng đạt 76,852 tỷ USD, tăng 15,3% so với cùng kỳ.

Trong khi kim ngạch nhập khẩu hàng hóa tháng 10 của khối này chỉ khoảng 8,236 tỷ USD, tăng 4,1% so với tháng trước; lũy kế 10 tháng đạt 68,771 tỷ USD, tăng 10,8% so với cùng kỳ.

Như vậy trong tháng 10, khối DN FDI tiếp tục xuất siêu 865 triệu USD, nâng mức xuất siêu trong 10 tháng lên 8,081 tỷ USD. Điều đó có nghĩa, trong 10 tháng năm 2014, khu vực kinh tế trong nước nhập siêu tới 5,72 tỷ USD.

P.L