Tháng 1, xuất nhập khẩu cả nước đều giảm

Theo báo cáo của Bộ Công Thương, xuất khẩu và nhập khẩu cả nước tháng 1/2014 giảm so với cùng kỳ tháng 1 năm 2013.

Cụ thể, kim ngạch xuất khẩu tháng 1/2014 ước đạt 10,3 tỷ USD, giảm 11,5% so với tháng 12 năm 2013 và giảm 10,8% so với cùng kỳ tháng 1 năm 2013. Trong đó, kim ngạch xuất khẩu của khu vực 100% vốn trong nước ước đạt 3,52 tỷ USD, giảm 13,8% so với cùng kỳ; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài đạt 6,78 tỷ USD, giảm 9,2% so với cùng kỳ.

Với nhóm hàng nông sản, thủy sản, kim ngạch xuất khẩu tháng 1 ước đạt 1,51 tỷ USD, giảm 15,8% so với tháng 12 năm 2013, giảm 21,3% so với cùng kỳ năm 2013 và chiếm 14,7% tổng kim ngạch xuất khẩu.

Hai nhóm hàng có kim ngạch tăng so với cùng kỳ là thủy sản ước đạt 540 triệu USD, tăng 13,1%; hạt điều ước đạt 84 triệu USD, tăng 3%.

Bộ Công Thương nhận định, mặc dù giá xuất khẩu của các mặt hàng tăng so với cùng kỳ (ngoại trừ cao su giá giảm 23%, cà phê giá giảm 9,9%) nhưng lượng xuất khẩu giảm là nguyên nhân chính kéo kim ngạch xuất khẩu của nhóm giảm mạnh so với cùng kỳ.

Về nhóm hàng công nghiệp chế biến, xuất khẩu nhóm hàng này đã chiếm tỷ trọng cao trọng cơ cấu các mặt hàng xuất khẩu, chiếm 70,4%, tăng 2,4% về tỷ trọng so với cùng kỳ tháng 1 năm 2013.

Bên cạnh một số mặt hàng xuất khẩu giảm thì vẫn có nhiều mặt hàng có kim ngạch tăng trưởng so với cùng kỳ như hóa chất tăng 63,9%, máy ảnh, máy quay phim tăng 43,7%, túi sách, vali tăng 7,5%, gỗ và sản phẩm gỗ tăng 2,5%.

Ở chiều nhập khẩu, kim ngạch nhập khẩu tháng 1 năm 2014 ước khoảng 10,4 tỷ USD, giảm 14,6% so với tháng 12 năm 2013 và giảm 1,9% so với cùng kỳ. Trong đó, khu vực 100% vốn trong nước ước khoảng 4,6 tỷ USD, giảm 2,3%, khu vực có vốn đầu tư nước ngoài 5,8 tỷ USD, giảm 1,5%.

Kim ngạch nhập khẩu nhóm hàng cần cho sản xuất, tiêu dùng trong nước cũng như các mặt hàng nhập khẩu phục vụ gia công, xuất khẩu của khối doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tiếp tục tăng trưởng khá, chiếm tỷ trọng 85,9% tổng kim ngạch nhập khẩu. Mặc dù là tháng chuẩn bị Tết nguyên đán, nhóm hàng tiêu dùng trong nhóm cần kiểm soát giảm 11% và cần hạn chế chỉ tăng 12,6% so với cùng kỳ.

Đánh giá chung về tình hình xuất nhập khẩu tháng 1, Bộ Công Thương cho rằng, kim ngạch xuất khẩu tháng 1 năm 2014 giảm so với cùng kỳ do tháng 1 năm 2014 là tháng có kỳ nghỉ Tết nguyên đán kéo dài nên lượng xuất khẩu trong tháng này dự báo giảm nhiều. Hơn nữa, kim ngạch xuất khẩu cũng giảm do các thị trường xuất khẩu của Việt Nam đón Tết Dương lịch, giảm các đơn hàng nhập khẩu.

Theo Công Thương

Tháng 1, xuất nhập khẩu cả nước đều giảm

10 3436 56 reviews

Theo báo cáo của Bộ Công Thương, xuất khẩu và nhập khẩu cả nước tháng 1/2014 giảm so với cùng kỳ tháng 1 năm 2013.