Than Vàng Danh - TKV đăng ký niêm yết hơn 15 triệu cổ phiếu

(NDHMoney) Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội vừa nhận được hồ sơ đăng ký niêm yết cổ phiếu của Công ty Cổ phần Than Vàng Danh – TKV.

Cụ thể, Than Vàng Danh - TKV đăng ký niêm yết 15.280.790 cổ phiếu trêm HNX. Công ty có vốn điều lệ thực góp gần 153 tỷ đồng, trụ sở chính tại 185, đường Nguyễn Văn Cứ, Vàng Danh, Uông Bí, Quảng Ninh. Cơ cấu sở hữu gồm: Cổ đông trong nước chiếm 99,91% và cổ đông nước ngoài chiếm 0,081% vốn. Ngành nghề kinh doanh chính: Khai thác, chế biến, kinh doanh than và các khoáng sản khác; bốc xúc, vận chuyển than và đất đá; chế tạo, sửa chữa, phục hồi thiết bị mỏ, phương tiện vận tải và các sản phẩm cơ khí khác; xây dựng các công trình mỏ, công nghiệp,...