Thận trọng cả vay lẫn cho vay đầu tư chứng khoán

    Báo VnEconomy
    4 đăng lạiGốc

    Hoạt động cho vay đầu tư chứng khoán đang được nối lại, nhưng vẫn là sự thận trọng từ hai phía: ngân hàng và người vay...

    Nguồn VnEconomy: http://vneconomy.vn/home/20080906053026356P0C7/than-trong-ca-vay-lan-cho-vay-dau-tu-chung-khoan.htm