Thần tiên Hòn Đá Bạc

    Báo Tiền Phong
    Gốc

    (TNTS) Nét đẹp như bồng lai tiên cảnh của Hòn Đá Bạc đã khiến chúng tôi - những kẻ đi bụi bằng xe máy xuyên 6 tỉnh miền Tây - ngất ngây.

    Nguồn Tiền Phong: http://www.thanhnien.com.vn/news/Pages/200922/20090527151234.aspx