Thân thiện môi trường việc cấp thiết

    Báo Nhân Dân
    Gốc

    ND- Hằng năm, nhân Ngày Môi trường thế giới (5-6), Liên hợp quốc ghi nhận nỗ lực của các nước trong lĩnh vực bảo vệ môi trường, khởi động chương trình hành  động  thiết thực làm sạch Trái đất - ngôi nhà chung. Thân thiện môi trường ngày càng được nhiều quốc gia coi là việc cấp thiết.

    Nguồn Nhân Dân: www.nhandan.com.vn/tinbai/?article=124152&sub=83&top=45