“Thần đèn” lềnh miệt ruộng

    Báo Người Lao Động
    Gốc

    Ở cù lao Ông Chưởng (huyện Chợ Mới, An Giang) có gần 30 nhóm thợ chuyên nghề “đội, kê kích, di dời nhà cửa” và các công trình kiến trúc. Người ta gọi đây là cù lao của những ông “thần đèn”

    Nguồn NLĐ: http://www.nld.com.vn/tintuc/chinh-tri-xa-hoi/250460.asp