Thần châu 7: Bộ phi thiên và dù siêu bền

    Báo Hà Nội Mới
    Gốc

    (HNM) - Bộ Phi Thiên 160 triệu Nhân dân tệ Tầu vũ trụ Thần Châu 7 của Trung Quốc mang theo 3 phi hành gia: Trác Chí Cương, Lưu Bá Minh và Cảnh Hải Bằng đã trở về trái đất an toàn sau khi thực hiện thành công sứ mệnh của mình ở quỹ đạo cách trái đất khoảng 343 km.

    Nguồn Hà Nội Mới: http://www.hanoimoi.com.vn/vn/48/182876