Tham vấn DN về dự thảo Luật Quản lý thuế (sửa đổi)

Phần lớn doanh nghiệp cho rằng dự thảo tờ trình và đề cương luật do Bộ Tài chính soạn thảo thể hiện sự đổi mới, khoa học và thể hiện được tinh thần hướng đến mục tiêu thực hiện chính sách thuế minh bạch, đơn giản và cập nhật với tình hình phát triển mới.

Toàn cảnh Hội thảo. Ảnh TL.

Hội thảo lấy ý kiến doanh nghiệp về đề cương xây dựng Luật Quản lý thuế (sửa đổi) do Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam tổ chức sáng 5/12.

Luật hiện hành đang “lạc hậu”

Theo ông Lưu Đức Huy, Vụ trưởng Vụ Chính sách thuế, Tổng cục Thuế, Luật Quản lý thuế được Quốc hội thông qua ngày 29/11/2006, có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2007 và được sửa đổi, bổ sung ba lần tại: Luật số 21/2012/QH13 ngày 20/11/2012, có hiệu lực từ ngày 1/7/2013; Luật số 71/2014/QH13 ngày 26/11/2014, có hiệu lực từ ngày 1/1/2015 và Luật số 106/2016/QH13 ngày 6/4/2016, có hiệu lực từ ngày 1/7/2016.

Sau gần 10 năm thực hiện, Luật Quản lý thuế đã tạo khung pháp lý cơ bản, thống nhất chính sách quản lý thu thuế, đồng bộ với các luật thuế và thông lệ quốc tế, tạo điều kiện cho công tác quản lý thuế thay đổi phương thức quản lý theo cơ chế người nộp thuế tự tính, tự khai, tự nộp thuế và tự chịu trách nhiệm về thực hiện nghĩa vụ thuế theo pháp luật thuế.

Tuy nhiên, ông Lưu Đức Huy thừa nhận, hiện Luật Quản lý thuế chưa tạo điều kiện pháp lý đầy đủ cho việc hiện đại hóa quản lý thuế mà trước hết là triển khai rộng rãi, phổ biến thủ tục quản lý thuế điện tử trong bối cảnh phát triển mạnh mẽ của thương mại điện tử, cách mạng công nghiệp lần thứ 4, thanh toán không dùng tiền mặt trong nền kinh tế đã có sự chuyển biến rõ rệt so với các năm trước.

“Do vậy cần thiết phải xây dựng một bộ Luật mới phù hợp với tình hình hiện đại, vừa để nâng cao hiệu quả quản lý của cơ quan Thuế vừa chống thất thu với các loại hình kinh doanh mới phát triển như vũ bão hiện nay”, ông Huy nhận xét.

Bộ Tài chính đã công khai lấy ý kiến về đề nghị xây dựng Luật Quản lý thuế (sửa đổi), với mục tiêu quản lý thuế theo hướng đơn giản, rõ ràng, công khai, thuận tiện, thống nhất, đảm bảo phù hợp với chuẩn mực quốc tế và quản lý thuế điện tử. Các nội dung về giao dịch điện tử, khai thuế, hồ sơ thuế, chức năng thanh tra kiểm tra, hóa đơn chứng từ, quản lý thuế thương mại điện tử… sẽ được cơ quan quản lý thuế thực hiện theo hướng thuận tiện hơn cho người nộp thuế và cơ quan quản lý.

Theo ông Đậu Anh Tuấn, Trưởng ban Pháp chế, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI), Luật Quản lý thuế (sửa đổi) có tác động nhiều tới doanh nghiệp, bởi vì xu hướng cải cách, tần suất kê khai, giao dịch điện tử, giấy tờ phối hợp với các cơ quan liên quan rất lớn. Chính vì vậy, trong dự thảo Luật có những nội dung quy định quan trọng như việc thúc đẩy giao dịch điện tử, hóa đơn điện tử, hoàn thuế điện tử, kê khai và kế toán thuế… sẽ tác động trực tiếp đến doanh nghiệp.

“Ban soạn thảo và Tổng cục Thuế rất cầu thị, cởi mở trong việc lấy ý kiến của doanh nghiệp, các đối tượng chịu tác động. Vì vậy, với cách làm cởi mở, công khai minh bạch của ban soạn thảo sẽ đáp ứng được nhu cầu, mong muốn thay đổi trong quản lý thuế của các doanh nghiệp”, ông Tuấn nhận định.

Điều chỉnh lại quy định về kê khai, báo cáo thuế

Phát biểu tại Hội thảo, bà Hà Thị Tường Vy, Trưởng ban Quản lý hành nghề kế toán (VAA) cho rằng, trong dự thảo tờ trình vẫn còn những kiến nghị gây khó khăn cho doanh nghiệp nếu được xây dựng thành Luật. Đơn cử như việc bỏ tờ khai quyết toán thuế và lồng ghép khai quyết toán thuế vào báo cáo tài chính. Việc làm này sẽ dẫn đến sự không độc lâp giữa công tác kế toán, lập báo cáo tài chính và việc kê khai thuế, trái với định hướng hướng xây dựng chế độ kế toán Việt Nam tách rời giữa kế toán và thuế của Bộ Tài chính.

“Trên thực tế, tờ khai quyết toán thuế Thu nhập doanh nghiệp không quá dài mà chủ yếu phức tạp ở các phụ lục đính kèm, về bản chất báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh chỉ là phần trong phụ lục kèm theo quyết toán thuế Thu nhập doanh nghiệp, không thể thay thế được quyết toán thuế Thu nhập doanh nghiệp. Việc thay đổi các mẫu biểu không cần thiết sẽ làm gia tăng chi phí cho ngân sách Nhà nước, cho xã hội và cho doanh nghiệp”, bà Hà Thị Tường Vy chia sẻ.

Đại diện VAA cũng cho rằng, quy định “Tổ chức kinh doanh dịch vụ làm thủ tục thuế sẽ được phép cung cấp dịch vụ kế toán thuế và rà soát các sổ sách kế toán, báo cáo tài chính” chưa rõ ràng. Lý giải vấn đề này, bà Hà Thị Tường Vy cho rằng, công việc này chỉ là một trong nhiều nội dung của dịch vụ kế toán theo quy định của Luật Kế toán và là một trong nhiều nội dung công việc kế toán của doanh nghiệp. Do vậy quy định như vậy là không đúng với Luật Kế toán 2015 và các Luật liên quan đến vấn đề này.

Góp ý cho dự thảo tờ trình xây dựng Luật Quản lý thuế (sửa đổi), bà Phạm Thu Trang, Phó Tổng giám đốc Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam đề xuất xem lại quy định về hồ sơ khai thuế tạm tính theo quý và xem xét sửa đổi lại quy định về thời hạn nộp hồ sơ quyết toán thuế.

“Thời hạn nộp tờ khai quyết toán thuế năm thuế Thu nhập doanh nghiệp sẽ là 90 ngày kể từ sau thời hạn nộp Báo cáo tài chính của doanh nghiệp. Thời hạn nộp thông tin, hồ sơ giao dịch liên kết sẽ là 180 ngày (hoặc 1 năm) kể từ sau thời hạn nộp báo cáo tài chính của doanh nghiệp”, bà Trang kiến nghị.

Thùy Linh