Thẩm tra kết quả nông thôn mới tại 3 xã ở Quỳnh Lưu

Hội đồng thẩm định nông thôn mới huyện Quỳnh Lưu vừa tiến hành thẩm tra kết quả xây dựng nông thôn mới tại 3 xã đăng ký về đích năm 2016 gồm Quỳnh Bá, Quỳnh Ngọc và Quỳnh Yên.

Xác định xây dựng NTM là chủ trương lớn của đảng, nhà nước nhằm từng bước hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn, góp phần tăng thu nhập, cải thiện đời sống mọi mặt của người dân nên ngay từ đầu, đảng ủy chính quyền 3 xã Quỳnh Bá, Quỳnh Ngọc và Quỳnh Yên (huyện Quỳnh Lưu) đã tăng cường đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị để thực hiện các tiêu chí.

Thẩm tra kết quả nông thôn mới tại 3 xã ở Quỳnh Lưu - Ảnh 1

Hội đồng thẩm tra nông thôn mới tại xã Quỳnh Yên

Trong 6 năm qua, cả 3 xã đã đạt được nhiều kết quả nổi bật trong xây dựng nông thôn mới, bộ mặt nông thôn đã có nhiều thay đổi. Các cơ sở hạ tầng thiết yếu được xây dựng khang trang ngày càng hoàn thiện. Công tác vệ sinh môi trường được người dân quan tâm; Thu nhập bình quân đầu người tăng, tỷ lệ hộ nghèo giảm…

Cùng với những tiêu chí đã đạt được khá toàn diện thì bên cạnh đó 3 địa phương cũng còn nhiều tồn tại, hạn chế, một số tiêu chí đạt ở mức thấp, không bền vững.

Thẩm tra kết quả nông thôn mới tại 3 xã ở Quỳnh Lưu - Ảnh 2

Gấp rút thi công Trạm y tế xã Quỳnh Bá.

Trên cơ sở tổng hợp những ý kiến đóng góp của các tổ thẩm định và qua khảo sát thực tế, kiểm tra hồ sơ tại 3 xã, lãnh đạo huyện Quỳnh Lưu đã thẳng thắn chỉ ra những điểm còn tồn tại của 3 xã để trong thời gian tới các xã có hướng khắc phục, đầu tư, xây dựng hoàn thiện hơn. Đó là, công tác lưu lập hồ sơ chưa đầy đủ, một số tiêu chí đang đạt ở mức thấp, cần đẩy nhanh tiến độ xây dựng các công trình để sớm hoàn thiện tiêu chí...

Kết luận buổi làm việc, Hội đồng thẩm tra các nội dung, tiêu chí NTM huyện chưa công nhận 3 xã Quỳnh Bá, Quỳnh Ngọc và Quỳnh Yên đạt chuẩn NTM trong năm 2016./.

Lê Nhung

Đài Quỳnh Lưu