Thăm, tặng quà cho con em đoàn viên công đoàn có hoàn cảnh khó khăn

Thực hiện sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy, Công đoàn cấp trên, thời gian qua Công đoàn cơ sở Sở Lao động - Thương binh và xã hội tỉnh Thái Nguyên đã ban hành các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn các đơn vị cơ sở căn cứ vào quy định của pháp luật, phối hợp với chuyên môn xây dựng chương trình công tác công đoàn năm 2024.

Năm 2024 là năm đầu tiên thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam, Nghị quyết Đại hội XVII Công đoàn tỉnh Thái Nguyên, Nghị quyết Đại hội VI Công đoàn Viên chức tỉnh, kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (1929-2024), năm thứ ba triển khai Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thức XIII của Đảng, Nghị quyết 02-NQ/TW ngày 12/6/2021 của Bộ Chính trị về “Đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới". Thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CĐVC ngày 02/01/2024 của Công đoàn viên chức tỉnh Thái Nguyên về chương trình công tác công đoàn năm 2024; Chương trình công tác toàn khóa của Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở Sở Lao động – Thương binh và Xã hội khóa XI, nhiệm kỳ 2023-2028.

 Công đoàn cơ sở Sở Lao động - Thương binh và xã hội tỉnh Thái Nguyên thăm hỏi, động viên con em cán bộ viên chức, người lao động có hoàn cảnh khó khăn.

Công đoàn cơ sở Sở Lao động - Thương binh và xã hội tỉnh Thái Nguyên thăm hỏi, động viên con em cán bộ viên chức, người lao động có hoàn cảnh khó khăn.

Ban Thường vụ Công đoàn cơ sở Sở Lao dộng - Thương binh và Xã hội tỉnh Thái Nguyên đã xây dựng chương trình công tác công đoàn năm 2024 với chủ đề “Tập trung triển khai cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam; Phát động phong trào thi đua chào mừng kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam”.

Chương trình công tác công đoàn năm 2024 với những chỉ tiêu cụ thể như: Các Công đoàn cơ sở quần chúng, giới thiệu ít nhất 1 đoàn viên công đoàn ưu tú cho Đảng xem xét, bồi dưỡng kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam. Kiểm tra, giám sát việc chấp hành Điều lệ Công đoàn Việt Nam, tài chính công đoàn tại 2 công đoàn cơ sở thành viên. Tổ chức hội nghị cán bộ, công chức tại 9/9 trung tâm đơn vị thuộc Sở. Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tháng Công nhân năm 2024. Tham gia đầy đủ các hoạt động của Khối thi đua Tổng hợp. Tổ chức thăm hỏi kịp thời các đoàn viên công đoàn có hoàn cảnh khó khăn theo đề xuất của công đoàn cơ sở thành viên.

 Tặng quà cho con em cán bộ viên chức, người lao động có hoàn cảnh khó khăn.

Tặng quà cho con em cán bộ viên chức, người lao động có hoàn cảnh khó khăn.

Để thực hiện tốt các chỉ tiêu trên, Công đoàn cơ sở Sở Lao động - Thương binh và xã hội tỉnh Thái Nguyên đã phối hợp chặt chẽ với công đoàn cơ sở thành viên để tổ chức các đoàn đến thăm hỏi, tặng quà cho con cán bộ viên chức, người lao động bị dị tật bẩm sinh, bệnh nặng. Việc tổ chức đi thăm, tặng quà cho con cán bộ viên chức, người lao động bị dị tật bẩm sinh, bệnh nặng là một trong những việc làm thường niên của Công đoàn cơ sở Sở Lao động - Thương binh và xã hội tỉnh để nhằm động viên, chia sẻ những khó khăn vất vả trong cuộc sống của cán bộ viên chức, người lao động trong toàn ngành, hoạt động này sẽ là nguồn động viên về mặt tinh thần để cán bộ viên chức, người lao động tiếp tục nỗ lực khắc phục những khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Những phần quà tuy không lớn nhưng là sự quan tâm, động viên của Công đoàn cơ sở Sở Lao động - Thương binh và xã hội tỉnh Thái Nguyên đến đoàn viên, người lao động, với mong muốn chia sẻ, hỗ trợ, động viên kịp thời tới đoàn viên và người lao động vượt qua khó khăn, vươn lên trong cuộc sống, tiếp tục nỗ lực đóng góp, xây dựng cơ quan ngày càng phát triển.

Trọng Tài

Nguồn BVPL: https://baovephapluat.vn/van-hoa-xa-hoi/doi-song-xa-hoi/tham-tang-qua-cho-con-em-doan-vien-cong-doan-co-hoan-canh-kho-khan-159803.html