Thẩm quyền đình chỉ hoạt động cơ sở không bảo đảm an toàn phòng cháy

Chính phủ đã ban hành nghị định số 50/2024/NĐ-CP sửa đổi quy định về thẩm quyền tạm đình chỉ, đình chỉ hoạt động của cơ sở, phương tiện giao thông cơ giới, hộ gia đình, cá nhân không bảo đảm an toàn về phòng cháy.

An Thanh - Bảo Ngọc

Nguồn KTĐT: https://kinhtedothi.vn/tham-quyen-dinh-chi-hoat-dong-co-so-khong-bao-dam-an-toan-phong-chay.html