Tham quan phần trên tàu ngầm Lionfish SS-298 của hải quân Mỹ

Tàu ngầm Lionfish này của hải quân Mỹ đã đánh đắm tàu ngầm phát xít Nhật ở mặt trận Thái Bình Dương.

Tham quan phần trên tàu ngầm Lionfish SS-298 của hải quân Mỹ - Ảnh 1

Tàu ngầm Lionfísh SS-298 nhìn từ đằng trước.

Tham quan phần trên tàu ngầm Lionfish SS-298 của hải quân Mỹ - Ảnh 2

Tàu có phần boong phía trên giống như tàu mặt nước, dùng để đi lại khi tàu nổi.

Tham quan phần trên tàu ngầm Lionfish SS-298 của hải quân Mỹ - Ảnh 3

Nhìn qua, tàu trông giống một tàu mặt nước thông thường.

Tham quan phần trên tàu ngầm Lionfish SS-298 của hải quân Mỹ - Ảnh 4

Tàu ngầm này được trang bị 24 quả ngư lôi, 1 pháo 125mm trên boong, và 1 súng phòng không 40mm.

Tham quan phần trên tàu ngầm Lionfish SS-298 của hải quân Mỹ - Ảnh 5

Phần đuôi của chiếc tàu ngầm hải quân Mỹ.

Tham quan phần trên tàu ngầm Lionfish SS-298 của hải quân Mỹ - Ảnh 6

Khách tham quan phía trên tàu.

Tham quan phần trên tàu ngầm Lionfish SS-298 của hải quân Mỹ - Ảnh 7

Mức choán nước của tàu khi nổi là 1.523 tấn, khi lặn là 2.415 tấn.

Tham quan phần trên tàu ngầm Lionfish SS-298 của hải quân Mỹ - Ảnh 8

Tại chiến trường Thái Bình Dương, tàu đã phóng ngư lôi đánh đắm một tàu ngầm của phát xít Nhật và đánh chìm một tàu mặt nước khác của Nhật bằng pháo trên boong.

Tham quan phần trên tàu ngầm Lionfish SS-298 của hải quân Mỹ - Ảnh 9

Tàu ngầm Lionfísh SS-298 nhìn chếch từ phía sau lên.

Tham quan phần trên tàu ngầm Lionfish SS-298 của hải quân Mỹ - Ảnh 10

Ụ súng phía trước và bên trên tàu ngầm.

Tham quan phần trên tàu ngầm Lionfish SS-298 của hải quân Mỹ - Ảnh 11

Tháp quan sát khi tàu nổi và chỗ thủy thủy đoàn chui vào khoang tàu.

Tham quan phần trên tàu ngầm Lionfish SS-298 của hải quân Mỹ - Ảnh 12

Mặt trên boong và pháo của tàu.

Tham quan phần trên tàu ngầm Lionfish SS-298 của hải quân Mỹ - Ảnh 13

Mũi tàu ngầm Lionfish./.