Tham quan mô hình nuôi mực lá, nuôi cá kết hợp trồng rau cho đô thị tại TP.HCM

Các mô hình sản xuất nông nghiệp tuần hoàn trong môi trường nước ngọt và nước mặn như nuôi mực lá, nuôi cá kết hợp trồng rau, có thể ứng dụng cho các gia đình, hộ sản xuất ở đô thị, được trình diễn tại Hội chợ - Triển lãm giống, nông nghiệp công nghệ cao TP.HCM lần X.

Nguồn PLO: https://plo.vn/video/tham-quan-mo-hinh-nuoi-muc-la-nuoi-ca-ket-hop-trong-rau-cho-do-thi-tai-tphcm-post796604.html