Thẩm mỹ "chỗ ấy", có cần thiết?

    Báo Kinh Tế Đô Thị
    Gốc

    Hanoinet - Với sự phát triển của ngành phẫu thuật thẩm mỹ, giờ đây người ta không chỉ làm đẹp cho khuôn mặt, mí mắt, bờ môi, bộ ngực như trước, mà đã lác đác có người đã đi làm đẹp “chỗ đó”.

    Nguồn KTĐT: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=54&NewsId=72014