Tham mưu giải quyết việc khó, việc mới chất lượng, hiệu quả

Các ban và Văn phòng Tỉnh ủy cần nắm chắc tình hình dư luận, bám sát cơ sở tham mưu cho cấp ủy giải quyết các vấn đề thực tiễn, nhất là giải quyết những việc khó, việc mới mà dư luận còn có nhiều chiều một cách có hiệu quả, chất lượng cao nhất. Đó là chỉ đạo của đồng chí Nguyễn Xuân Sơn – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh tại Hội nghị giao ban giữa Thường trực Tỉnh ủy với các ban và Văn phòng Tỉnh ủy vào chiều 10/10 để nghe tình hình công tác quý III, triển khai nhiệm vụ quý IV năm 2016.

Dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Văn Thông – Phó Bí thư Tỉnh ủy, các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, đại diện lãnh đạo các ban và Văn phòng Tỉnh ủy.

Tham mưu giải quyết việc khó, việc mới chất lượng, hiệu quả - Ảnh 1

Đồng chí Nguyễn Hữu Lậm- Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy phát biểu ý kiến về thực hiện kiện toàn tổ chức bộ máy, vị trí việc làm, tinh giảm biên chế, tái cơ cấu bộ máy cán bộ công chức, viên chức.

Sau khi nghe đại diện các ban và Văn phòng Tỉnh ủy, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Xuân Sơn đánh giá: Trong quý III, các ban và Văn phòng Tỉnh ủy phối hợp làm tốt công tác tham mưu, thực hiện các cuộc kiểm tra, giám sát kịp tiến độ; công tác thẩm tra, thẩm định các nội dung cho thường Trực, Thường vụ Tỉnh ủy hiệu quả.

Đồng chí lưu ý trong quý IV/2016, các ban và Văn phòng Tỉnh ủy lưu ý tổ chức tốt công tác tuyên truyền, tổ chức các ngày kỷ niệm một cách tiết kiệm, thiết thực; rà soát lại kế hoạch của ban và văn phòng để có kế hoạch quyết tâm phấn đấu mức cao nhất hoàn thành nhiệm vụ năm.

Tham mưu giải quyết việc khó, việc mới chất lượng, hiệu quả - Ảnh 2

Đồng chí Nguyễn Thanh An - Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra báo cáo về công tác kiểm tra.

Đặc biệt là nâng cao năng lực tham mưu để giúp cấp ủy các cấp phát huy vai trò trong việc lãnh đạo, giải quyết các vấn đề ở cơ sở, nhất là lãnh đạo có chất lượng những việc khó, việc mới mà dư luận còn có nhiều chiều như: công tác đền bù GPMB, đơn thư KNTC các vụ án, việc nổi cộm, các lĩnh vực đang triển khai nhiều chính sách, chủ trương mới vào cuộc sống như công tác giáo dục, y tế…

Liên quan đến nhiệm vụ các đơn vị, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đề nghị, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy cần quan tâm đấu tranh thông tin độc hại, trái chiều, âm mưu của các thế lực thù địch; xây dựng mặt trận tư tưởng hiệu quả, đưa thông tin về cơ sở, thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 05 về đẩy mạnh, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Tham mưu giải quyết việc khó, việc mới chất lượng, hiệu quả - Ảnh 3

Cán bộ Văn phòng Tỉnh ủy khai thác tài liệu tại Phòng Lưu trữ.

Ban Tổ chức Tỉnh ủy cần tiếp tục thực hiện TW 4, triển khai thực hiện Đề án 01 về xây dựng chi bộ, phát triển đảng viên ở các khối, xóm, bản chưa có chi bộ, chưa có đảng viên và khối, xóm, bản có nguy cơ không còn chi bộ giai đoạn 2016-2020. Chủ động xây dựng phương án thực hiện kiện toàn tổ chức bộ máy, vị trí việc làm, tinh giảm biên chế, tái cơ cấu bộ máy cán bộ công chức, viên chức, công tác quy hoạch cán bộ.

Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy phối hợp với các ban của Tỉnh ủy chuẩn bị tốt các nội dung làm việc Đoàn kiểm tra của Bộ Chính trị về thực hiện Nghị quyết TW4 và Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị. Tập trung chỉ đạo thực hiện việc giải quyết đơn thư, chuẩn bị chương trình kiểm tra của Ban Thường vụ năm 2017.

Tham mưu giải quyết việc khó, việc mới chất lượng, hiệu quả - Ảnh 4

Đồng chí Nguyễn Xuân Sơn- Phó Bí thư Thường trực, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu kết luận hội nghị.

Ban Dân vận Tỉnh ủy tập trung chỉ đạo nâng cao vai trò công tác dân vận vùng giáo, vùng đặc thù; công tác dân vận các cơ quan nhà nước, thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở. Ban Nội chính Tỉnh ủy: Tiếp tục thực hiện tốt Chỉ thị của Bộ Chính trị về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng chống tham nhũng.

Văn phòng Tỉnh ủy rà soát việc triển khai thực hiện Nghị quyết, chỉ thị, văn bản của TW, của tỉnh; phối hợp chuẩn bị, thẩm định tốt các văn bản trình Thường trực, Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh.

Thanh Lê