Tham mưu cơ chế tuyển dụng giảng viên mới, giảm quá tải cho giảng viên

(HNMO) - Ngày 17-11, UVTV, Trưởng ban Dân vận Thành ủy Trần Quang Cảnh dẫn đầu đoàn kiểm tra số 9 làm việc với Đảng ủy, Ban Giám hiệu Trường Đào tạo cán bộ (ĐTCB) Lê Hồng Phong về kết quả thực hiện Chương trình 01-CTr/TU, Nghị quyết 09-NQ/TU và Đề án 06-ĐA/TU.

Kết luận cuộc kiểm tra, Trưởng ban Dân vận Thành ủy khẳng định, Trường ĐTCB Lê Hồng Phong có vị trí quan trọng trong sự nghiệp phát triển của Đảng bộ, chính quyền thành phố. Qua theo dõi cả quá trình thực hiện và trực tiếp kiểm tra tại nhà trường cho thấy, đảng viên, giáo viên, cán bộ, viên chức của nhà trường đã nhận thức sâu sắc nghị quyết, chương trình, đề án của Thành ủy.

Việc thực hiện Chương trình 01-CTr/TU, nhận thức về Nghị quyết 09-NQ/TU và Đề án 06-ĐA/TU đã nâng cao ý thức trách nhiệm của Đảng bộ nhà trường, từng bước phát huy được sức mạnh tổng hợp, tạo chuyển biến tích cực. Công tác nghiên cứu lý luận chính trị, học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh được thực hiện nghiêm túc. Các khâu trong công tác cán bộ có chuyển biến tích cực, công tác phát triển đảng viên trẻ được quan tâm cả đối tượng trong cơ quan và học viên các lớp đào tạo cán bộ nguồn. Công tác kiểm tra, giám sát, phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm được thực hiện khá toàn diện. Hoạt động của các đoàn thể đã góp phần tích cực trong thực hiện quy chế dân chủ, quan tâm đến đời sống người lao động, cơ bản tạo đồng thuận trong nhà trường…

Trưởng đoàn kiểm tra đề nghị, trong thời gian tới, Đảng ủy, Ban Giám hiệu nhà trường cần tiếp tục tập trung khắc phục những tồn tại qua kiểm điểm theo tinh thần Nghị quyết TƯ 4 đã nêu ra, quan tâm xây dựng đoàn kết, thống nhất trong toàn nhà trường; chú trọng nâng cao chất lượng học tập các nghị quyết, xây dựng chuẩn mực đạo đức học tập và làm theo tấm gương Chủ tịch Hồ Chí Minh trong nhà trường. Trong kiểm tra, giám sát quan tâm hơn đến nội dung thực hiện nhiệm vụ, chức trách của đảng viên đối với công tác chuyên môn. Nhà trường tích cực tham mưu với Thành ủy, UBND thành phố để có cơ chế nâng cao chất lượng việc đưa giảng viên đi thực tế tại cơ sở, tuyển dụng giảng viên mới, giảm quá tải cho giảng viên hiện nay; cũng như có cơ chế mời được những đồng chí lãnh đạo, chuyên gia giỏi đầu ngành tham gia giảng dạy góp phần nâng cao chất lượng đào tạo…