Thăm Machu Picchu kỳ vĩ (Phần 1)

    Báo Pháp Luật TP.HCM
    Gốc

    Machu Picchu (tiếng Quechua: Machu Piqchu, "Đỉnh Cũ"; thỉnh thoảng được gọi là "Thành phố đã mất của người Inca") là một khu tàn tích Inca thời tiền Columbo...

    Nguồn PLO: http://diaoconline.vn/web/chuyende/thegioi/2008/05/09/082501/1903