Tham khảo chính trị lần thứ 2 giữa Việt Nam-Na Uy

Cuộc họp tham khảo chính trị lần thứ 2 giữa Bộ Ngoại giao Việt Nam và Bộ Ngoại giao Na Uy, dưới sự chủ trì của Thứ trưởng Ngoại giao Việt Nam Đào Việt Trung và Quốc Vụ khanh Ngoại giao Na Uy Elisabeth Walaas, đã diễn ra sáng 17/4, tại Hà Nội.