Tham gia ý kiến vào dự thảo Nghị định mới về thủ tục, kiểm tra, giám sát, kiểm soát hải quan

(HQ Online)-Ngày 20-6, Tổng cục Hải quan phối hợp với Dự án USAID GIG tổ chức hội thảo tham vấn doanh nghiệp về dự thảo Nghị định thay thế Nghị định 08/2015/NĐ-CP quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát, kiểm soát hải quan.

Mục tiêu xây dựng dự thảo Nghị định thay thế Nghị định 08/2015/NĐ-CP nhằm rà soát để đưa một số nội dung quy định về thủ tục hành chính nhà nước đang được quy định tại các Thông tư do Bộ Tài chính ban hành để hướng dẫn thực hiện Luật Hải quan 2014 theo đúng quy định tại khoản 4 Điều 14 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015; đồng thời hướng dẫn một số điều Luật Thuế XK, thuế NK mới sẽ có hiệu lực vào ngày 1-9-2016.

Ngoài ra, dự thảo Nghị định cũng sẽ xử lý các vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện Luật Hải quan 2014, Nghị định 08/2015/NĐ-CP và các Thông tư hướng dẫn của Bộ Tài chính về thủ tục hải quan, kiểm tra giám sát hải quan đối với hàng hóa XK, NK, quá cảnh; phương tiện vận tải xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh và một số văn bản khác quy định về thủ tục hải quan cho phù hợp với thực tiễn và mục tiêu của Nghị quyết 19/2016/NQ-CP của Chính phủ.

Tại hội thảo, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan Vũ Ngọc Anh cho biết, mục tiêu quan trọng của dự thảo Nghị định thay thế Nghị định 08/2015/NĐ-CP là đơn giản hóa thủ tục hành chính và giảm thiểu chi phí cho DN khi thực hiện thủ tục XK, NK hàng hóa.

Chính vì vậy, để hoàn thiện dự thảo Nghị định, phù hợp thực tế và có tính khả thi khi đưa vào thực hiện, Phó Tổng cục trưởng Vũ Ngọc Anh đề nghị các DN cần chú ý khi tham gia ý kiến cần nghiên cứu các quy định xuất phát từ thực tế hoạt động sản xuất kinh doanh của DN tránh vướng mắc phát sinh khi Nghị định đã được ban hành. Bởi khi thủ tục hành chính được ban hành ở cấp Nghị định đã qua sự đồng thuận ý kiến của các bộ, ngành, Chính phủ, vì vậy để sửa đổi, bổ sung Nghị định sau khi được ban hành sẽ không dễ. Bên cạnh đó, các DN cũng cần lưu ý đến các nội dung quản lý thuế đối với hàng hóa XNK tại dự thảo Nghị định. Đây là những quy định mới để hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế XK, thuế NK năm 2016 như: Thủ tục hoàn thuế, phân loại hồ sơ hoàn thuế; hồ sơ đăng ký danh mục hàng hóa XK, NK miễn thuế… những vấn đề này sẽ tác động đến hoạt động sản xuất kinh doanh, liên quan trực tiếp đến lợi ích của DN.

Dự thảo Nghị định thay thế Nghị định 08/2015/NĐ-CP được xây dựng gồm 19 Chương và 228 Điều. Ngoài những nội dung đã được thực hiện ổn định tại Nghị định 08/2015/NĐ-CP, dự thảo Nghị định sẽ có một số điểm mới về thủ tục hải quan; quản lý thuế đối với hàng hóa XK, NK và các quy định về quản lý rủi ro; công tác kiểm soát hải quan; về DN ưu tiên…

Về thủ tục hải quan, một số nội dung được sửa đổi, bổ sung quy định mới gồm: Khai hải quan đối với hàng hóa là phương tiện chứa hàng hóa quay vòng theo phương thức tạm nhập-tái xuất; thủ tục hải quan đối với hàng hóa XK, NK là phương tiện vận tải; thời điểm nộp giấy phép khi thực hiện thủ tục hải quan; nộp hồ sơ hải quan dưới dạng điện tử; khai bổ sung hồ sơ hải quan trong trường hợp gửi thừa hàng, nhầm hàng; khai thay đổi mục đích sử dụng, chuyển tiêu thụ nội địa; hủy tờ khai hải quan; trách nhiệm kiểm tra chuyên ngành của cơ quan Hải quan; trách nhiệm và quan hệ phối hợp với các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền tại cửa khẩu trong việc làm thủ tục hải quan đối với hàng hóa, phương tiện vận tải tại cửa khẩu…

Về quản lý thuế đối với hàng hóa XK, NK một số nội dung sẽ được sửa đổi trong Nghị định thay thế Nghị định 08/2015/NDD-CP như: Sửa đổi quy định hồ sơ hoàn thuế không yêu cầu DN nộp những tài liệu hồ sơ mà cơ quan Hải quan đã có hoặc không liên quan đến yêu cầu hoàn thuế, đảm bảo minh bạch, thuận lợi cho cơ quan Hải quan đủ cơ sở kiểm tra, xác minh trường hợp được hoàn thuế, người nộp thuế có cơ sở chứng minh thuộc diện hoàn thuế.

Sửa đổi quy định phân loại hồ sơ hoàn thuế, bỏ một số trường hợp thuộc diện kiểm tra trước, hoàn thuế sau không phù hợp với thực tế như: Trường hợp người nộp thuế còn nợ chứng từ thanh toán qua ngân hàng tại thời điểm nộp hồ sơ đề nghị cơ quan Hải quan hoàn thuế; trường hợp hàng hóa NK phải đảm bảo các quy định quản lý nhà nước về kiểm dịch, vệ sinh an toàn thực phẩm, kiểm tra chất lượng hàng hóa.

Các nội dung về quản lý rủi ro, kiểm soát hải quan đối với các nội dung về tạm hoãn khởi hành và dừng phương tiện vận tải; truy đuổi phương tiện vận tải có dấu hiệu vi phạm pháp luật hải quan; DN ưu tiên cũng có những quy định mới nhằm khuyến khích DN tuân thủ pháp luật hải quan, pháp luật thuế cũng như đảm bảo công tác kiểm tra, giám sát hải quan.

Những điểm mới tại dự thảo Nghị định thay thế Nghị định 08/2015/NĐ-CP đã thu hút nhiều ý kiến tham gia của đại diện DN, hiệp hội DN tham gia hội thảo. Trong đó, một số ý kiến đề nghị làm rõ phạm vi, trách nhiệm kiểm tra chuyên ngành của cơ quan Hải quan.

DN đề nghị làm rõ quy định về thời điểm nộp C/O được nêu trong dự thảo Nghị định: Người khai hải quan phải nộp C/O tại thời điểm nộp hồ sơ hải quan để được hưởng mức thuế suất ưu đãi đặc biệt, trường hợp không có C/O tại thời điểm nộp hồ sơ hải quan, người khai hải quan sẽ phải khai báo việc nộp bổ sung C/O trên tờ khai hải quan và phải nộp C/O trong vòng 30 ngày kể từ ngày đăng ký tờ khai hải quan. Theo ý kiến DN, trường hợp sau thời hạn được quy định thì DN có được nộp C/O để được hưởng ưu đãi không.

Một số ý kiến DN tham gia tại hội thảo cũng nêu lên những vướng mắc liên quan đến kiểm tra chuyên ngành đối với hàng hóa XNK như: Một mặt hàng chịu sự quản lý của hai cơ quan quản lý chuyên ngành; và đề nghị bỏ quy định kiểm tra chuyên ngành đối với hàng mẫu.

Trước những vấn đề của DN, ông Âu Anh Tuấn-Phó Cục trưởng Cục Giám sát quản lý về hải quan (Tổng cục Hải quan) cho biết, những ý kiến tại hội thảo sẽ được ban soan thảo tiếp thu và rà soát để hoàn thiện các nội dung tại dự thảo Nghị định thay thế Nghị định 08/2015/NĐ-CP. Với những nội dung vướng mắc liên quan đến quản lý chuyên ngành, Tổng cục Hải quan sẽ tiếp tục ghi nhận để làm việc với các bộ, ngành để đổi mới phương thức kiếm tra chuyên ngành.

Để đảm bảo kết cấu, nội dung dự thảo Nghị định được đầy đủ, chặt chẽ, phù hợp với thực tế, có tính khả thi cao, Tổng cục Hải quan sẽ tổ chức lấy ý kiến DN, ngành Hải quan và các tổ chức, cá nhân thuộc đối tượng điều chỉnh của Nghị định trong thời gian từ 20 đến 21-6 tại Hà Nội và ngày 23 đến 24-6 tại TP. HCM. Dự kiến dự thảo sẽ trình Chính phủ xem xét, thông qua và ký ban hành Nghị định có hiệu lực vào quý IV năm 2016.