Tham gia Nấm lùn có thể nhận laptop Sony Vaio

    Báo An Ninh Thủ Đô
    Gốc

    Từ 20/2 đến 21/3/2009, những người đăng ký tài khoản mới và chơi game Nấm lùn phiêu lưu ký đến level nhất định sẽ có mã số may mắn để nhận quà.

    Nguồn ANTĐ: http://gamethu.net/News/Diem-tin/2009/02/3B9AEFE9