Tham gia chống dịch cúm A H1N1 được hưởng phụ cấp

Ngày 22-7-2009, Thủ Tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 1073/QĐ-TTg. Theo đó, chế độ phụ cấp chống dịch và thường trực chống dịch 24/24 giờ được áp dụng đối với cán bộ, công chức, nhân viên y tế thuộc lực lượng vũ trang, cán bộ; các cộng tác viên, tình nguyện viên tham gia chống dịch được nhận chế độ bồi dưỡng.

Trong gia đoạn dịch chưa xảy ra tại Việt Nam, mức phụ cấp chống dịch là 60.000 đồng/người/ngày, mức phụ cấp thường trực chống dịch 24/24 giờ là 40.000đ/người /ngày. Với những cộng tác viên, tình nguyện viên sẽ được bồi dưỡng 50.000 hoặc 30.000đ /người/ngày. Nếu dịch xảy ra, mức phụ cấp là 185.000 hoặc 240.000 hoặc 330.000đ/người /ngày. Mức phụ cấp thường trực chống dịch 24/24 giờ là 124.000 hoặc 160.000 hoặc 220.000đ /người/phiên trực. Những cộng tác viên, tình nguyện viên được bồi dưỡng 60.000 hoặc 100.000đ /người/ngày... Chế độ trên được tính từ ngày 25-4-2009. XH