Thăm dò vàng gốc tại Bắc Giang

Ngày 4/10, UBND tỉnh Bắc Giang ký quyết định cho phép Cty Cổ phần Tập đoàn Khoáng sản Á Cường được thăm dò khoáng sản vàng gốc tại điểm mỏ Phong Minh, Sa Lý thuộc huyện Lục Ngạn.

Thăm dò vàng gốc tại Bắc Giang - Ảnh 1

Ảnh minh họa

Diện tích thăm dò là 64 ha với thời gian thăm dò là 8 tháng. Cty Cổ phần Tập đoàn Khoáng sản Á Cường có trách nhiệm thông báo chương trình và khối lượng thăm dò, nghiêm cấm mọi hoạt động khai thác trong quá trình thăm dò, nếu phát hiện các khoáng sản khác phải báo cáo bằng văn bản cho UBND tỉnh Bắc Giang.

Nguyễn Trường