Thẩm định xong dự toán tuyến ống Sông Đà số 2

Bộ Xây dựng vừa có thông báo kết quả thẩm định dự toán tuyến ống truyền tải nước sạch từ nhà máy nước Sông Đà về Hà Nội, thuộc dự án hệ thống cấp nước nhà máy nước Sông Đà giai đoạn II.

Theo đó, Bộ Xây dựng lưu ý chủ đầu tư - Tổng Công ty Vinaconex, cần quản lý chặt chẽ chất lượng thi công, chất lượng ống, vật tư đi kèm. Phân chia gói thầu hợp lý, tạo thuận lợi cho đấu thầu, thi công và quản lý, bảo đảm hiệu quả, đáp ứng yêu cầu về tiến độ. Qua thẩm định, giá trị dự toán là hơn 1.047 tỷ đồng, giảm 73,2 tỷ đồng, trong đó có hơn 70 tỷ đồng chi phí xây dựng, do điều chỉnh giá vật liệu, nhân công...

Thẩm định xong dự toán tuyến ống Sông Đà số 2 - Ảnh 1

Kết quả thẩm định là cơ sở xem xét, phê duyệt dự toán. Hạng mục tuyến ống truyền tải nước sạch từ nhà máy nước sông Đà về Hà Nội thuộc dự án hệ thống cấp nước chuỗi đô thị Sơn Tây - Hòa Lạc - Xuân Mai - Miếu Môn - Hà Nội - Hà Đông giai đoạn II, có chiều dài 21km. Cùng với đó, nhà máy nước Sông Đà cũng được nâng công suất từ 300.000m3 lên 600.000m3, do Công ty CP Nước sạch Vinaconex làm chủ đầu tư.

PV