Thẩm định tiêu chí nông thôn mới tại Nam Đàn, Nghi Lộc

Trong 2 ngày qua, Hội đồng thẩm định Nông thôn mới nông thôn mới tỉnh đã tiến hành thẩm định và xét duyệt công nhận 2 xã: Nam Lộc, Nam Cường ( Nam Đàn) và xã Phúc Thọ (Nghi Lộc).

Hội đồng thẩm định Nông thôn mới tỉnh có sự tham gia của các Sở: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Giao thông Vận tải; Tài Nguyên - Môi trường, Văn hóa - Thể thao - Du lịch....

Thẩm định tiêu chí nông thôn mới tại Nam Đàn, Nghi Lộc - Ảnh 1

Hội đồng thẩm định nông thôn mới tỉnh Nghệ An thẩm định NTM ở xã Nam Cường, Nam Lộc (Nam Đàn)

Ngay sau khi được chọn xây dựng NTM, Đảng ủy, UBND 2 xã Nam Cường, Nam Lộc ( Nam Đàn) và xã Phúc Thọ (Nghi Lộc) đã tiến hành khảo sát lập quy hoạch và đề án xây dựng nông thôn mới, lấy ý kiến đóng góp của nhân dân thông qua HĐND xã để phên duyệt đề án.

Trong huy động nguồn lực xây dựng nông thôn mới, nhân dân tự nguyện đóng góp tích cực, xã Nam Cường nhân dân đóng góp gần 70%; Nam Lộc nhân dân đóng góp 80% và xã Phúc Thọ (Nghi Lộc) 80%.

Thẩm định tiêu chí nông thôn mới tại Nam Đàn, Nghi Lộc - Ảnh 2

Nhân dân xã Nam Lộc (Nam Đàn) tự nguyện hiến đất để mở đường, xây lại bờ rào mới sau khi đã hiến đất.

Thẩm định tiêu chí nông thôn mới tại Nam Đàn, Nghi Lộc - Ảnh 3

Trong 5 năm xây dựng NTM, xã Nam Cường đưa trên 30 ha cánh đồng mẫu lớn vào sản xuất .

Thẩm định tiêu chí nông thôn mới tại Nam Đàn, Nghi Lộc - Ảnh 4

Hầu hết các địa phương đều phát huy tốt vai trò chủ thể của nhân dân. Nhiều xóm tự nguyện đóng góp xây dựng nhà văn hóa.

Kết luận buổi thẩm định, Hội đồng thẩm định đánh giá cao sự nỗ lực của các xã Nam Lộc, Nam Cường (Nam Đàn) và xã Phúc Thọ (Nghi Lộc) trong việc phấn đấu hoàn thiện các tiêu chí nông thôn mới.

Hội đồng sẽ sớm hoàn thiện hồ sơ, báo cáo để tỉnh xem xét, công nhận là xã đạt chuẩn nông thôn mới.

Thu Hương