Thẩm định, phê duyệt hồ sơ thiết kế và cấp giấy phép xây dựng công trình

Ngày 26/9/2016, Công ty CP Tư vấn đầu tư dự án quốc tế gửi công văn xin ý kiến Bộ Xây dựng về thủ tục xây dựng công trình Khu siêu thị, văn phòng giao dịch thương mại và nhà ở tại số 317 Trường Chinh, Thanh Xuân, Hà Nội.

Về vấn đề trên, Bộ Xây dựng có Công văn số 73/BXD-HĐXD, ngày 18/10/2016 trả lời như sau:

1.Theo nội dung Văn bản số 137/CV-ICC ngày 26/9/2016 của Công ty CP Tư vấn đầu tư dự án quốc tế và các tài liệu kèm theo thì dự án đầu tư xây dựng công trình Khu siêu thị, văn phòng giao dịch thương mại và nhà ở tại số 317 đường Trường Chinh, phường Khương Trung, quận Thanh Xuân, TP Hà Nội đã được Công ty phê duyệt tại Quyết định số 15/QĐ-ICC ngày 10/01/2012, hồ sơ thiết kế cơ sở của công trình và thiết kế bản vẽ thi công phần móng và tầng hầm công trình đã được chủ đầu tư phê duyệt tại Quyết định số 15/QĐ-ICC ngày 10/01/2012 và Quyết định số 16/QĐ-ICC ngày 18/01/2012.

Thẩm định, phê duyệt hồ sơ thiết kế và cấp giấy phép xây dựng công trình - Ảnh 1

Ảnh minh họa.

Căn cứ quy định tại Khoản 1 Điều 166 Luật Xây dựng năm 2014, các nội dung thiết kế nêu trên đã được phê duyệt trước ngày Luật này có hiệu lực (ngày 01/01/2015) do đó không phải thẩm định, phê duyệt lại. Các nội dung thiết kế khác và trường hợp phê duyệt điều chỉnh dự án, phê duyệt điều chỉnh thiết kế xây dựng sau ngày 01/01/2015 thì phải thực hiện theo quy định của Luật Xây dựng 2014 và Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng.

2. Theo Quyết định số 2109/QĐ-UBND ngày 11/5/2011 về việc phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch khu đất xây dựng công trình tại số 317 đường Trường Chinh, phường Khương Trung, quận Thanh Xuân, TP Hà Nội thì UBND TP Hà Nội đã giao Sở Quy hoạch - Kiến trúc Hà Nội chủ trì công bố công khai nội dung điều chỉnh quy hoạch này và hướng dẫn chủ đầu tư lập tổng mặt bằng tỷ lệ 1/500 và phương án kiến trúc công trình.

Theo đó, ngày 23/6/2011, Sở Quy hoạch - Kiến trúc TP Hà Nội đã có Văn bản số 2061/QHKT-P2chấp thuận quy hoạch tổng mặt bằng và phương án kiến trúc công trình tại khu đất số 317 đường Trường Chinh, phường Khương Trung, quận Thanh Xuân, TP Hà Nội. Dự án đã được khởi công xây dựng ngày 20/02/2012 (theo thông báo khởi công xây dựng công trình của Công ty), do đó căn cứ quy định tại Khoản 4, Điều 14Nghị định số 37/2010/NĐ-CP ngày 07/4/2010 của Chính phủ về lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị, Điểm c Khoản 1 Điều 19 Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình, Khoản 1, Điều 27 Nghị định số 64/2012/NĐ-CP ngày 04/9/2012 của Chính phủ về cấp giấy phép xây dựng, Điểm h, Khoản 1, Điều 2 Nghị quyết số 43/NQ-CP ngày 06/6/2014 của Chính phủ về một số nhiệm vụ trọng tâm cải cách thủ tục hành chính trong hình thành và thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất để cải thiện môi trường kinh doanh và Khoản 2, Điều 77 Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng thì công trình thuộc đối tượng không yêu cầu cấp giấy phép xây dựng, được tiếp tục thi công xây dựng.

Đoan Trang