Thẩm định mức độ đạt chuẩn các tiêu chí nông thôn mới tại 31 xã

Theo kế hoạch, trong thời gian từ 1/12-8/12, đoàn liên ngành sẽ thẩm định mức độ đạt chuẩn nông thôn mới (NTM) tại 31 xã trên toàn tỉnh.

Ngày 1/12, Đoàn liên ngành tỉnh tổ chức thẩm định mức độ đạt chuẩn các tiêu chí xây dựng nông thôn mới tại các xã Kỳ Châu, Kỳ Hải (huyện Kỳ Anh).

Thẩm định mức độ đạt chuẩn các tiêu chí nông thôn mới tại 31 xã - Ảnh 1

Đoàn kiểm tra khu dân cư mẫu thôn Bắc Hải, xã Kỳ Hải

Đây là ngày làm việc đầu tiên Đoàn (thành lập theo Quyết định số 3362/QĐ-UBND ngày 24/11/2016 của UBND) thẩm định mức độ đạt chuẩn của các tiêu chí xây dựng NTM theo Quyết định 73/2014/QĐ-UBND ngày 28/10/2014 của UBND tỉnh.

Thẩm định mức độ đạt chuẩn các tiêu chí nông thôn mới tại 31 xã - Ảnh 2

... kiểm tra tiêu chí thư viện, văn hóa

Theo kết luận của đoàn liên ngành, đến nay, xã Kỳ Châu đạt 16/20 tiêu chí (kể cả Khu dân cư NTM kiểu mẫu), còn 4 tiêu chí chưa đạt, gồm: giao thông, môi trường; hệ thống tổ chức CTXH vững mạnh và KDC NTM kiểu mẫu. Xã Kỳ Châu không có nợ xây dựng cơ bản; nợ trước 31/12/2014 không có và năm 2016 cũng không có nợ phát sinh. Kết quả điều tra tỷ lệ hài lòng của người dân đạt 89,5%).

Thẩm định mức độ đạt chuẩn các tiêu chí nông thôn mới tại 31 xã - Ảnh 3

Xã Kỳ Châu còn 1,2km đường giao thông chưa hoàn thành

Xã Kỳ Hải đạt 15/19 tiêu chí (không có tiêu chí chợ), còn 4 tiêu chí chưa đạt gồm: giao thông, y tế, môi trường, KDC mẫu. Mặc dù đang còn nợ xây dựng cơ bản 4,3 tỷ nhưng địa phương đã có phương án trả nợ khả thi. Kết quả điều tra tỷ lệ hài lòng của người dân đạt 88%.

Thẩm định mức độ đạt chuẩn các tiêu chí nông thôn mới tại 31 xã - Ảnh 4

... kiểm tra vườn mẫu ở xã Kỳ Hải...

Trên cơ sở thực tế, những tiêu chí chưa đạt đang được các địa phương nỗ lực triển khai, các sở, ngành đánh giá đến 31/12/2016 sẽ đạt chuẩn.

Tại buổi làm việc, các địa phương thống nhất cao với kết quả đánh giá của đoàn thẩm định tỉnh, đã phản ánh sát đúng với tình hình tại xã; những tồn tại của các tiêu chí, xã sẽ hoàn thiện xong trước ngày 31/12/2016.

Thẩm định mức độ đạt chuẩn các tiêu chí nông thôn mới tại 31 xã - Ảnh 5

... và tham quan mô hình chăn nuôi

Các thành viên đoàn liên ngành đề nghị UBND huyện, Ban chỉ đạo xây dựng NTM huyện Kỳ Anh và các xã Kỳ Châu, Kỳ Hải tiếp tục tập trung cao, đẩy nhanh tiến độ hoàn thành các tiêu chí còn lại trước 31/12, đồng thời xây dựng khung kế hoạch năm 2017 để duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí.

Quan điểm chỉ đạo của tỉnh là đánh giá thực chất, bền vững; các địa phương không vì đạt chuẩn NTM mà để nợ đọng xây dựng cơ bản.

Bá Tân