Thăm chiến sĩ tân binh Lữ đoàn 144 Bộ Tổng tham mưu

Các chiến sĩ tân binh Lữ đoàn 144 Bộ Tổng tham mưu QĐND Việt Nam bắt đầu làm quen với cuộc sống trong quân ngũ.

Theo Quân Đội Nhân Dân

Thăm chiến sĩ tân binh Lữ đoàn 144 Bộ Tổng tham mưu - Ảnh 1

Tiểu đoàn 4, Lữ đoàn 144 vừa hoàn thành nhiệm vụ đón nhận, sắp xếp, bố trí nơi ăn ở và chuẩn bị huấn luyện chiến sĩ mới đợt 2 năm 2015.

Thăm chiến sĩ tân binh Lữ đoàn 144 Bộ Tổng tham mưu - Ảnh 2

Tập xếp hàng và đánh mặt dóng hàng.

Thăm chiến sĩ tân binh Lữ đoàn 144 Bộ Tổng tham mưu - Ảnh 3

Cắt tóc 3 phân theo quy định.

Thăm chiến sĩ tân binh Lữ đoàn 144 Bộ Tổng tham mưu - Ảnh 4

Giúp nhau chỉnh đốn trang phục.

Thăm chiến sĩ tân binh Lữ đoàn 144 Bộ Tổng tham mưu - Ảnh 5

Cán bộ trung đội hướng dẫn gấp chăn màn.

Thăm chiến sĩ tân binh Lữ đoàn 144 Bộ Tổng tham mưu - Ảnh 6

Là quần áo cho phẳng, đẹp.

Thăm chiến sĩ tân binh Lữ đoàn 144 Bộ Tổng tham mưu - Ảnh 7

Dây phơi khăn mặt gắn biển tên để không nhầm lẫn.

Thăm chiến sĩ tân binh Lữ đoàn 144 Bộ Tổng tham mưu - Ảnh 8

Dây phơi quần áo chính quy.

Thăm chiến sĩ tân binh Lữ đoàn 144 Bộ Tổng tham mưu - Ảnh 9

Khám lại sức khỏe.

Thăm chiến sĩ tân binh Lữ đoàn 144 Bộ Tổng tham mưu - Ảnh 10

Chuẩn bị vui chơi thể thao.

Thăm chiến sĩ tân binh Lữ đoàn 144 Bộ Tổng tham mưu - Ảnh 11

Chơi bóng chuyền tự do, vì chưa quen chơi có lưới.

Thăm chiến sĩ tân binh Lữ đoàn 144 Bộ Tổng tham mưu - Ảnh 12

Tiểu đoàn 4, Lữ đoàn 144 vừa hoàn thành nhiệm vụ đón nhận, sắp xếp, bố trí nơi ăn ở và chuẩn bị huấn luyện chiến sĩ mới đợt 2 năm 2015.

Thăm chiến sĩ tân binh Lữ đoàn 144 Bộ Tổng tham mưu - Ảnh 13

Tập xếp hàng và đánh mặt dóng hàng.

Thăm chiến sĩ tân binh Lữ đoàn 144 Bộ Tổng tham mưu - Ảnh 14

Cắt tóc 3 phân theo quy định.

Thăm chiến sĩ tân binh Lữ đoàn 144 Bộ Tổng tham mưu - Ảnh 15

Giúp nhau chỉnh đốn trang phục.

Thăm chiến sĩ tân binh Lữ đoàn 144 Bộ Tổng tham mưu - Ảnh 16

Cán bộ trung đội hướng dẫn gấp chăn màn.

Thăm chiến sĩ tân binh Lữ đoàn 144 Bộ Tổng tham mưu - Ảnh 17

Là quần áo cho phẳng, đẹp.

Thăm chiến sĩ tân binh Lữ đoàn 144 Bộ Tổng tham mưu - Ảnh 18

Dây phơi khăn mặt gắn biển tên để không nhầm lẫn.

Thăm chiến sĩ tân binh Lữ đoàn 144 Bộ Tổng tham mưu - Ảnh 19

Dây phơi quần áo chính quy.

Thăm chiến sĩ tân binh Lữ đoàn 144 Bộ Tổng tham mưu - Ảnh 20

Khám lại sức khỏe.

Thăm chiến sĩ tân binh Lữ đoàn 144 Bộ Tổng tham mưu - Ảnh 21

Chuẩn bị vui chơi thể thao.

Thăm chiến sĩ tân binh Lữ đoàn 144 Bộ Tổng tham mưu - Ảnh 22

Chơi bóng chuyền tự do, vì chưa quen chơi có lưới.