Thăm bãi đá khắc cổ Sa Pa

(HNM) - Bãi đá khắc cổ Sa Pa nằm rải trên địa phận của ba xã Tả Van, Hầu Thào và Sử Pan, trong thung lũng Mường Hoa với diện tích khoảng 8 km2. Bãi đá khắc cổ gồm 159 tảng đá lớn nhỏ nằm lẫn trong cây lá, sát ngay bên đường hay giữa ruộng lúa nước... thoạt nhìn chẳng có ấn tượng gì.