Thái Thượng hoàng Trần Nhân Tông xuất gia

Sau thời gian trị nước, vua Trần Nhân Tông nhường ngôi cho con, năm 1295 chính thức xuất gia đi tu.

Nguyễn Thanh Điệp