Thái Nguyên: Trao hơn 22 tỷ đồng học bổng cho học sinh hiếu học năm 2022

Năm 2022, Chương trình 'Thắp sáng niềm tin tiếp sức em tới trường – Vì em hiếu học' của Hội Khuyến học tỉnh Thái Nguyên đã trao học bổng cho hơn 123.000 học sinh, với tổng số trên 22 tỷ đồng.

Hội cũng phối hợp vận động Công ty Samsung Thái Nguyên tặng thưởng cho học sinh đạt giải cao trong kỳ thi học sinh giỏi Quốc gia và giáo viên tham gia bồi dưỡng với số tiền trên 300 triệu đồng.

Đây là một trong những kết quả nổi bật mà Hội Khuyến học tỉnh Thái Nguyên đạt được và báo cáo tại Hội nghị Tổng kết công tác khuyến học năm 2022, triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2023.

Hội Khuyến học tỉnh Thái Nguyên tổ chức hội nghị Tổng kết công tác khuyến học năm 2022 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2023. Ảnh: Thu Nga

Hội Khuyến học tỉnh Thái Nguyên tổ chức hội nghị Tổng kết công tác khuyến học năm 2022 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2023. Ảnh: Thu Nga

Hội Khuyến học tỉnh Thái Nguyên hiện có hơn 382.000 hội viên (tăng hơn 7.000 người so với năm 2021), đạt tỷ lệ trên 29% dân số tỉnh này, sinh hoạt tại 2.936 chi hội.

Trong năm 2022, Hội tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền về khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập; ký kết phối hợp với các tổ chức, cơ quan, đơn vị để cụ thể hóa nhiều nội dung nhằm củng cố, phát triển hội viên, vận động xây dựng quỹ khuyến học.

Toàn tỉnh Thái Nguyên hiện có trên 333.000 "Gia đình học tập", 655 "Dòng họ học tập", hơn 1.700 "Cộng đồng học tập"… Quỹ cho các hoạt động khuyến học của tỉnh này là trên 65 tỷ đồng.

Năm 2023, Hội Khuyến học tỉnh Thái Nguyên đề ra mục tiêu: Tập trung triển khai thực hiện chương trình "Đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng, đơn vị giai đoạn 2021-2030"; tiếp tục củng cố, phát triển và nâng cao chất lượng tổ chức hội; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong hoạt động Hội; tiếp tục vận động ủng hộ quỹ cho hoạt động khuyến học, khuyến tài...

Nhân dịp này, Hội Khuyến học tỉnh Thái Nguyên đã tặng Giấy khen cho 28 tập thể và 41 cá nhân có thành tích tiêu biểu trong phong trào khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập năm 2022.

PV

Nguồn Công dân & Khuyến học: https://congdankhuyenhoc.vn/thai-nguyen-trao-hon-22-ty-dong-hoc-bong-cho-hoc-sinh-hieu-hoc-nam-2022-179221224192012795.htm