Thái Nguyên: Thêm 14 dự án mới đầu tư vào các khu công nghiệp

Trong số 14 dự án được cấp phép đầu tư mới vào tỉnh Thái Nguyên, đã có 10 dự án chính thức đi vào hoạt động, tạo việc làm mới cho 6.815 người lao động.

Năm 2024, các doanh nghiệp hoạt động tại các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên phấn đấu đạt doanh thu quy đổi khoảng 34 tỷ USD, giá trị xuất khẩu đạt 31 tỷ USD, nộp ngân sách đạt 10.000 tỷ đồng.

Theo đó, Thái Nguyên phấn đấu thu hút thêm 15 dự án đầu tư mới vào các khu công nghiệp trên địa bàn, thu hút vốn đầu tư đăng ký mới đạt 500 triệu USD và 4.500 tỷ đồng.

Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Tính đến tháng 6/2024, Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Thái Nguyên đã tiếp, làm việc với hơn 20 nhà đầu tư trong và ngoài nước đến tìm hiểu cơ hội đầu tư vào các khu công nghiệp của tỉnh.

Ban đã cấp phép đầu tư mới cho 14 dự án vào các khu công nghiệp. Trong đó, 10 dự án có vốn đầu tư nước ngoài (FDI) với tổng vốn đăng ký đầu tư 482,8 triệu USD và 4 dự án vốn đầu tư trong nước (DDI), với tổng vốn đăng ký đầu tư trên 4.000 tỷ đồng, đạt 93% kế hoạch năm và bằng 116,7% so với cùng kỳ.

Trong số 14 dự án được cấp phép đầu tư mới, đã có 10 dự án chính thức đi vào hoạt động, tạo việc làm mới cho 6.815 người lao động.

Lũy kế đến nay, các khu công nghiệp của tỉnh có 313 dự án được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư còn hiệu lực, trong đó có 174 dự án FDI, với tổng số vốn đăng ký đầu tư là trên 11,3 tỷ USD và 139 dự án DDI với tổng số vốn đăng ký đầu tư trên 22.410 tỷ đồng.

6 tháng đầu năm, doanh thu của doanh nghiệp trong các khu công nghiệp của tỉnh ước đạt 16.974 tỷ đồng, đạt 49,92% kế hoạch năm, tăng 13% so với cùng kỳ năm trước.

Chí Tâm

Nguồn Công Thương: https://congthuong.vn/thai-nguyen-them-14-du-an-moi-dau-tu-vao-cac-khu-cong-nghiep-327607.html