Thái Nguyên: Tăng cường kiểm tra các dự án sử dụng vốn ngoài ngân sách

UBND tỉnh vừa ban hành Công văn số 3952/UBND-TH ngày 16-8 về tăng cường thực hiện kiểm tra các dự án sử dụng vốn đầu tư ngoài ngân sách trên địa bàn tỉnh.

Dự án Khu đô thị Yên Bình (vốn đầu tư ngoài ngân sách) do Công ty CP Đầu tư Phát triển Yên Bình làm chủ đầu tư đang được đẩy nhanh tiến độ.

Dự án Khu đô thị Yên Bình (vốn đầu tư ngoài ngân sách) do Công ty CP Đầu tư Phát triển Yên Bình làm chủ đầu tư đang được đẩy nhanh tiến độ.

Theo đó, Sở Kế hoạch - Đầu tư chủ trì, phối hợp với Thanh tra tỉnh và các sở, ngành, đơn vị, địa phương căn cứ các quy định pháp luật và nội dung chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, UBND tỉnh, tổ chức rà soát, đánh giá đúng năng lực thực hiện dự án của các nhà đầu tư, đặc biệt là các dự án đề xuất điều chỉnh, tiếp tục thực hiện; trường hợp phát hiện các vi phạm, không bảo đảm theo đúng quy định của pháp luật thì báo cáo, đề xuất cấp có thẩm quyền thu hồi theo quy định; thường xuyên rà soát, kiểm tra, đôn đốc tiến độ, trình tự, thủ tục triển khai các dự án về đầu tư, đất đai, xây dựng, môi trường, khai thác khoáng sản, lâm nghiệp… Đảm bảo phù hợp với quy hoạch và thực hiện đúng, đầy đủ các quy định của pháp luật liên quan.

UBND tỉnh yêu cầu thủ trưởng các sở, ban, ngành, chủ tịch UBND các huyện, thành phố tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc tổ chức thực hiện các dự án đầu tư ngoài ngân sách trên địa bàn; chủ động ngăn ngừa các vi phạm ngay từ quá trình nghiên cứu, tham gia ý kiến, chuẩn bị thủ tục đầu tư. Kiên quyết xử lý đối với các trường hợp có vi phạm pháp luật về đầu tư, đất đai, xây dựng, môi trường, khai thác khoáng sản, lâm nghiệp…

Trường hợp phát hiện có dấu hiệu vi phạm phải chuyển hồ sơ sang cơ quan thanh tra, điều tra để kiểm tra làm rõ, xử lý theo đúng quy định của pháp luật.

Phương Thảo

Nguồn Thái Nguyên: https://baothainguyen.vn/tin-tuc/thoi-su-trong-tinh/thai-nguyen-tang-cuong-kiem-tra-cac-du-an-su-dung-von-ngoai-ngan-sach-304564-205.html