Thái Nguyên: Đồng ý về chủ trương đầu tư Khu du lịch nghỉ dưỡng quốc tế 5 sao Hồ Núi Cốc

  2 liên quanGốc

  Ngày 12/11, Ban Thường vụ Tỉnh ủy (BTVTU) Thái Nguyên tổ chức Hội nghị lần thứ 2 để thảo luận và cho ý kiến vào các báo cáo, tờ trình về phát triển kinh tế - xã hội, công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị và công tác cán bộ. Đồng chí Nguyễn Thanh Hải - Bí thư Tỉnh ủy chủ trì Hội nghị.

  Đồng chí Nguyễn Thanh Hải - Bí thư Tỉnh ủy chủ trì hội nghị.

  Tại Hội nghị, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã xem xét, thảo luận, cho ý kiến đối với 29 nội dung, trong đó có 23 nội dung sẽ được bàn bạc, thảo luận và quyết định tại kỳ họp thứ 12, HĐND tỉnh khóa XIII (dự kiến tổ chức từ ngày 9 đến ngày 11/12/2020).

  Trong đó, các đại biểu đã tập trung thảo luận, đóng góp ý kiến vào nhiệm vụ phát triển KT-XH năm 2021 và các báo cáo kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021-2025. Căn cứ vào các chỉ tiêu, mục tiêu chủ yếu được nêu trong Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020-2025. Điều chỉnh một số dự án đầu tư công trên địa bàn, các đại biểu cho ý kiến vào sự cần thiết, hiệu quả của từng dự án để thống nhất chủ trương trước khi tiến hành các bước tiếp theo.

  Nội dung tâm điểm được đưa ra bàn tại Hội nghị là cho ý kiến đối với dự án Khu du lịch nghỉ dưỡng quốc tế 5 sao Hồ Núi Cốc tại xã Tân Thái, huyện Đại Từ do Tập đoàn Flamingo đề xuất, có tổng mức đầu tư lên đến trên 2.500 tỷ đồng.

  Các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy đều đồng tình với chủ trương đối với đề xuất thực hiện Dự án, giao Ban cán sự đảng UBND tỉnh chỉ đạo UBND tỉnh xem xét, quyết định theo thẩm quyền.

  Kết luận Hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Thanh Hải nhấn mạnh: Đối với công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, tổ chức tốt việc học tập, quán triệt triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020-2025 cần gắn với đẩy mạnh các phong trào thi đua, tạo không khí vui tươi, phấn khởi, trong cán bộ, đảng viên và nhân dân.

  Đồng thời yêu cầu Ban cán sự Đảng UBND tỉnh tiếp thu các ý kiến tại Hội nghị về các nội dung UBND tỉnh xin chủ trươn, hoàn thiện văn bản trình HĐND tỉnh.

  Tuấn Anh

  Nguồn Pháp Luật VN: http://baophapluat.vn/tin-tuc-tinh-thanh/thai-nguyen-dong-y-ve-chu-truong-dau-tu-khu-du-lich-nghi-duong-quoc-te-5-sao-ho-nui-coc-555941.html