Thái Nguyên: Đến năm 2030 sẽ có thêm 7 khu công nghiệp

  Báo Xây Dựng
  1 liên quanGốcThái Nguyên

  Theo Quy hoạch thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 tỉnh Thái Nguyên phấn đấu đến năm 2030 trở thành một trong những trung tâm kinh tế công nghiệp hiện đại của vùng Thủ đô Hà Nội gắn với phát triển bền vững, có sức lan tỏa, tác động đến phát triển công nghiệp toàn vùng Trung du và miền núi phía Bắc.

  Hàng chục ha đất đã thu hồi phục vụ thi công hạ tầng Khu công nghiệp Nam Phổ Yên bị bỏ không nhiều năm nay.

  Hàng chục ha đất đã thu hồi phục vụ thi công hạ tầng Khu công nghiệp Nam Phổ Yên bị bỏ không nhiều năm nay.

  Trên cơ sở đó, Thái Nguyên xác định bước đột phá trong phát triển là tập trung phát triển cơ sở hạ tầng tại khu vực phía Nam của tỉnh; ưu tiên đầu tư giải phóng mặt bằng tạo quỹ đất thu hút nhà đầu tư; phát triển hạ tầng giao thông và khu công nghiệp gắn kết với sự phát triển của vùng Thủ đô Hà Nội.

  Bên cạnh đó, Thái Nguyên cũng chú trọng phát triển khu vực kinh tế tư nhân, công nghệ cao; khuyến khích hình thành những cụm ngành, cụm sản xuất có sự tương quan cùng lĩnh vực làm tiền đề, cơ sở kết nối chuỗi sản xuất, chuỗi sản phẩm, chuỗi giá trị nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp.

  Tính đến nay, Thái Nguyên đã có 5 khu công nghiệp được thành lập với tổng diện tích gần 1.500ha, gồm: Khu công nghiệp Sông Công I (thành phố Sông Công) 196,88ha, trong đó mở rộng 1,88ha; Khu công nghiệp Điềm Thụy (Phú Bình và Phổ Yên) 361,1ha trong đó mở rộng thêm 11,1ha; Khu công nghiệp Nam Phổ Yên (Phổ Yên) 263ha, trong đó mở rộng thêm 143ha; Khu công nghiệp Yên Bình (Phổ Yên) 400ha; Khu công nghiệp Sông Công II (thành phố Sông Công) 250ha.

  Thái Nguyên cũng đã có 3 khu công nghiệp có trong quy hoạch gồm: Khu công nghiệp Sông Công II giai đoạn 2 (thành phố Sông Công 300ha); Khu công nghiệp - đô thị - dịch vụ Phú Bình (tổng diện tích 900ha, trong đó đất khu công nghiệp 675ha tại huyện Phú Bình và Khu công nghệ tập trung Yên Bình (Phổ Yên và Phú Bình) 200ha.

  Theo định hướng, tới năm 2030, Thái Nguyên sẽ thêm 4 khu công nghiệp mới với khoảng gần 1600ha nữa là: Khu công nghiệp Yên Bình 2 (Phổ Yên và Phú Bình 301ha); Khu công nghiệp Yên Bình 3 (Huyện Phú Bình 300ha); Khu công nghiệp Thượng Đình (Huyện Phú Bình 130ha) và Khu công nghệ - đô thị - dịch vụ Tây Phổ Yên (Quy hoạch toàn khu là 1.128ha, trong đó có 868ha đất khu công nghiệp, 260ha đất đô thị - dịch vụ).

  Nguyễn Thành

  Nguồn Xây Dựng: https://baoxaydung.com.vn/thai-nguyen-den-nam-2030-se-co-them-7-khu-cong-nghiep-335998.html