Thái Nguyên: Củng cố và nâng cao năng lực quản trị cho HTX

Nhận định việc tăng cường công tác định hướng phát triển, nâng cao chất lượng hoạt động của kinh tế tập thể, hợp tác xã nông nghiệp là cần thiết, thời gian qua, Liên minh Hợp tác xã Việt Nam phối hợp với UBND tỉnh Thái Nguyên tổ chức tư vấn, tập huấn, hỗ trợ nâng cao năng lực quản trị, xúc tiến đầu tư và tiêu thụ sản phẩm cho các hợp tác xã trên địa bàn.

Nhờ đó, nhiều HTX được hỗ trợ đã phát triển và đạt kết quả khả quan, góp phần xây dựng nông thôn mới hiệu quả.

Định Hóa là huyện còn nhiều khó khăn của tỉnh Thái Nguyên, đặc biệt, địa phương vẫn còn nhiều hợp tác xã hoạt động chưa hiệu quả. Theo các hợp tác xã, có một số nguyên nhân chủ yếu như: Hội đồng quản trị hợp tác xã chưa có quy chế hoạt động, chưa được đào tạo, năng lực quản trị yếu, chưa có phương án sản xuất, kinh doanh khả thi, chưa cung cấp được dịch vụ mua chung và bán chung cho thành viên; Thành viên hợp tác chủ yếu sản xuất theo kinh nghiệm, chưa qua đào tạo nghề; chưa áp dụng quy trình, quy chuẩn trong điều hành, sản xuất, kinh doanh; Sản phẩm của hợp tác xã chưa xây dựng được thương hiệu; chưa có trụ sở, thành viên hợp tác xã chưa góp vốn điều lệ nên không có vốn hoạt động, khó tiếp cận vốn vay…

Nhằm thúc đẩy sự phát triển của các hợp tác xã cũng như hoàn thành tiêu chí số 13 trong xây dựng nông thôn mới, phấn đấu đưa huyện Định Hóa đạt chuẩn nông thôn mới năm 2023, thời gian qua, Liên minh Hợp tác xã Việt Nam đã phối hợp Liên minh Hợp tác xã tỉnh Thái Nguyên thực khảo sát thực trạng hoạt động của một số HTX, từ đó hỗ trợ xây dựng phương án sản xuất, kinh doanh khả thi và triển khai kế hoạch tư vấn, hỗ trợ nâng cao năng lực quản trị và năng lực sản xuất của các hợp tác xã.

Hiểu rõ khó khăn của các HTX vùng cao, riêng tại huyện Định Hóa, thời gian qua, Quỹ Hỗ trợ phát triển HTX Việt Nam và Quỹ Hỗ trợ phát triển HTX tỉnh Thái Nguyên đã tiến hành khảo sát, tư vấn, hỗ trợ nhu cầu vay vốn cho 11 HTX; đến nay, đã giải ngân vốn vay cho 02 HTX với gần 700 triệu đồng. Liên minh HTX tỉnh Thái Nguyên đã trực tiếp tư vấn, hỗ trợ thành lập mới 03 HTX trên địa bàn huyện Định Hóa với tổng kinh phí hỗ trợ là 30 triệu đồng. Phấn đấu đến tháng 8/2023 hoàn thành xong việc thành lập mới, tư vấn, hỗ trợ HTX hoạt động có hiệu quả đạt tiêu chí 13 – Bộ Tiêu chí nông thôn mới trên địa bàn các xã.

Thực hiện : Hà Lan Như Huỳnh

Nguồn Quốc Hội TV: https://www.quochoitv.vn/thai-nguyen-cung-co-va-nang-cao-nang-luc-quan-tri-cho-htx