Thái Lan xin gia nhập BRICS

Chính phủ Thái Lan cho biết sẽ sớm đăng ký gia nhập nhóm Các nền kinh tế mới nổi (BRICS), hướng đến việc hợp tác với các quốc gia Nam Bán Cầu khác để tăng cường sự hiện diện trên trường quốc tế.

Nguồn VNEWS: https://vnews.gov.vn/video/thai-lan-xin-gia-nhap-brics-122520.htm