Thái Lan tìm giải pháp mới cho vấn đề bạo lực ở miền Nam

    Báo Hà Nội Mới
    Gốc

    Thủ tướng Thái Lan A-bị-xịt Vê-gia-gi-va ngày 21-2 cho biết, Chính phủ Thái Lan đang xem xét toàn diện phương cách giải quyết vấn đề xung đột và bạo lực ở miền Nam, việc này hứa hẹn mở ra một hướng mới cho nỗ lực thiết lập hòa bình tại khu vực trên.

    Nguồn Hà Nội Mới: http://www.hanoimoi.com.vn/vn/44/198174