Thái-lan tạm hoãn Hội nghị cấp cao ASEAN với các đối tác

    Báo Nhân Dân
    Gốc

    NDĐT - Xung đột giữa những người biểu tình áo đỏ thuộc Mặt trận thống nhất dân chủ chống độc tài (UDD) và những người dân địa phương trong sắc áo xanh tại Pattaya đã khiến Chính phủ Thái-lan hôm nay, 11-4, phải tạm hoãn Hội nghị cấp cao ASEAN - Trung Quốc và ASEAN - Hàn Quốc.

    Nguồn Nhân Dân: www.nhandan.com.vn/tinbai/?article=145125&sub=82&top=45