Thái-lan sẽ chi trả cho vận động viên ba nước nghèo nhất

    Báo Nhân Dân
    Gốc

    ND- Chủ nhà Thái-lan sẽ chi trả cho đoàn vận động viên của ba nước nghèo nhất tham dự SEA Games 24.

    Nguồn Nhân Dân: www.nhandan.com.vn/tinbai/?article=111123&sub=136&top=46