Thái-lan: Ông Sonthi được bổ nhiệm làm Phó thủ tướng

    Gốc

    NDĐT - Quốc vương Thái-lan Bhumibol Adulyadej hôm qua đã ký sắc lệnh bổ nhiệm ông Sonthi Bunyaratkalin, cựu Chủ tịch Hội đồng An ninh quốc gia (CNS), làm Phó thủ tướng phụ trách vấn đề an ninh quốc gia.

    Nguồn Nhân Dân: www.nhandan.com.vn/tinbai/?article=106632&sub=82&top=45